Vilken typ av solceller ska du välja?

Funderar du på att lägga solceller på ditt tak? Det finns mer än en sort på marknaden, med sina respektive för- och nackdelar. Det handlar bl.a. om huruvida du vill ha hög toppeffekt, eller om solcellerna ska producera el även när det är mulet.Solpaneler på villatak

Den vanligaste typen av solceller är kiselsolceller. Men det finns ett alternativ som blir vanligare och vanligare, och det är solpaneler med tunnfilm. Kisel har den högsta toppeffekten, och producerar därmed mer elektricitet under optimala förhållanden. Men den svenska sommaren är opålitlig, och många hus är dessutom byggda så att de ligger i skugga en del av dagen. Det kan vara träd eller något annat i naturen som skuggar, en silo om det rör sig om en byggnad på en gård, eller skorstenen på taket. Här har tunnfilmsceller en stor fördel. De är lite mer effektiva när det är molnigt, och producerar el även i skugga, även om det inte rör sig om några astronomiska siffror. Sammantaget blir elproduktionen större, åtminstone om man inte har optimala förhållanden. Det skulle åtminstone tunnfilmscellernas tillskyndare säga.

Takpannor och batterier

Ytterligare en fördel med tunnfilmssolceller är att de, som namnet antyder, är tunnare och därmed mer diskreta. Det gör att det är lättare att få dem att passa ihop med taket och huset i övrigt. Numera finns det också takpannor med integrerade solceller, skriver Ny Teknik. Som konsument kommer man snart att kunna välja mellan breda takpannor med integrerade solceller, eller takpannor av vanlig storlek med solceller ovanpå. Den sistnämnda lösningen gör det möjligt att täcka ett helt tak med solceller, och på det sättet få högre effekt från anläggningen.

Ett problem med solceller är att de genererar som mest el när den behövs som minst, och att batterier av den typ som behövs för att lagra elen än så länge är dyra. Kanske kommer detta snart att ändras. Enligt uppgifter i flera tidningar, bl.a. i Metro, kommer Ikea snart att börja sälja batterier lämpade för att anslutas till solceller. De kommer dock att lanseras i Storbritannien först, inte i Sverige.